Vi leverer buketter, planter og gaver
til alle bedrifter i Vestfold

Slide 1

Planter på kontor og fellesområder skaper bedre luft, økt kreativitet og trivsel.